projekt nr 12

12. Doposażenie placu zabaw oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkole podstawowej nr 9


Miejsce realizacji

ul. Warszawska 54

Skrócony opis

Doposażenie placu zabaw oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkole podstawowej nr 9

Opis projektu

Boisko do siatkówki i tenisa nie posiada piłkochwytów przez co nie spełnia podstawowych standardów.
Doposażenie infrastruktury zwiększy aktywność na placu z którego korzystają mieszkańcy.

Bez uwag