Szczegóły projektu

Remont ulicy Pułaskiego (odcinek od Armii Krajowej do Moniuszki)


Miejsce realizacji

Ulica Kazimierza Pułaskiego (odcinek od Armii Krajowej do Moniuszki)

Skrócony opis

Projekt zakłada przebudowę i remont ulicy Pułaskiego na odcinku od Armii Krajowej do Moniuszki. Wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa, chodniki i wymienione oświetlenie uliczne.

Opis projektu

Ulica Pułaskiego to jedyna opcja dojazdu do bloków na ulicy Pułaskiego. Mieszkańcy od lat domagają się wymiany, ponieważ ulica ta jest bardzo dziurawa, po deszczu łatwo uszkodzić sobie podwozie samochodu bo nie wiadomo gdzie jest dziura. Ludzie przechodzący po chodniku również mają obawy, ponieważ jest on dziurawy więc łatwo o potknięcie. Po deszczu łatwo jest był ochlapanym przez kałuże na drodze.

Wniosek nie spełnia wymagań formalnych określonych w Uchwale nr VIII/27/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej.
1. Nie dołączono do wniosku kosztorysu zadania.
2. Nie dołączono do wniosku listy poparcia dla projektu podpisanej przez co najmniej 20 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.
3. Wskazana wartość projektu przekracza 1/4 środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na 2022 rok.