Szczegóły projektu

Bezpiecznie i wesoło - budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Spółdzielczej 18


Miejsce realizacji

przy ul. Spółdzielczej 18 (przy Przedszkolu nr 16, działka ewidencyjna - 143/3). Wybór docelowej lokalizacji placu w obrębie działki nastąpi na etapie przygotowywania projektu technicznego.Propozycję lokalizacji przedstawia dołączony załącznik graficzny.  

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie najmłodszym dzieciom (3-6 lat) bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy i aktywnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej. Plac składać się będzie z różnorodnych urządzeń, umożliwiających bezpieczną i urozmaiconą zabawę dużej grupie dzieci. Plac zabaw przy ul. Spółdzielczej 18 będzie dostępny dla wszystkich małych mieszkańców Skarżyska-Kamiennej oraz opiekunów.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę nowego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przy ul. Spółdzielczej 18. Składać się będzie z różnorodnych urządzeń, umożliwiających bezpieczną i urozmaiconą zabawę dużej grupie dzieci tj.: huśtawki podwójnej z zabezpieczeniami, huśtawki bocianie gniazdo, zestawu zabawowego nr 1 dla najmłodszych dzieci (podejście, podest, wieża, zjeżdżalnia), zestawu zabawowego nr 2 dla dzieci starszych (podejście, podesty, wieża, zjeżdżalnie, przejścia), karuzeli, dwóch sprężynowców, piaskownicy. Dodatkowym wyposażeniem placu zabaw będą 4 ławki, kosze na śmieci oraz regulamin placu zabaw. W ramach prac przygotowawczych zaplanowano demontaż starej, murowanej piaskownicy oraz wyrównanie terenu.

Plac zabaw ma umożliwiać bezpieczną zabawę najmłodszym dzieciom, dlatego duży nacisk położono na spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa. Pod urządzeniami zaplanowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych, które amortyzują upadki i chronią przed urazami. Wszystkie urządzenia będą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Wybrano urządzenia wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne tj. stal nierdzewna, drewno impregnowane, elementy polietylenowe o dużej trwałości. Urządzenia rozplanowano z zachowaniem odpowiednich odległości. Wszystkie podejścia i podesty będą posiadać powierzchnię antypoślizgową, wybrano urządzenia posiadające barierki oraz zabezpieczenia przed wypadnięciem. Plac zabaw będzie zlokalizowany na wygrodzonym terenie.

Celem projektu jest stworzenie najmłodszym dzieciom (3-6 lat) bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy i aktywnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej.
Przedszkole nr 16 otoczone jest przez duże osiedla tj. os. Żeromskiego, os. Pułaskiego czy bloki przy ul. Sezamkowej. Mimo dużego zagospodarowania tego terenu, w najbliższej okolicy brak atestowanego placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Takiego placu nie ma także przedszkole przy ul. Spółdzielczej nr 18. Okoliczny plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 13 przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku szkolnym (powyżej 6 lat). Nie będąc dostosowanym do potrzeb i wymagań najmłodszych dzieci, nie umożliwia im bezpiecznej zabawy. Z tego względu nie jest wykorzystywany przez kadrę pedagogiczną Przedszkola nr 16. Projekt stanowi więc odpowiedź na zgłaszaną od wielu lat przez pedagogów i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 16 oraz mieszkańców okolicznych osiedli potrzebę budowy bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych dzieci. Budowa nowego placu zabaw podniesie atrakcyjność terenu przedszkola, które stanie się dużo przyjemniejsze dla wychowanków placówki, także w  najtrudniejszym okresie adaptacji dzieci do pobytu w przedszkolu. Bezpieczny plac zabaw zachęci nauczycieli przedszkolnych do organizowania zajęć na świeżym powietrzu, co będzie miało korzystny wpływ na stan zdrowia i aktywność fizyczną dzieci (ok.125 wychowanków).

Nowy plac zabaw będzie także miejscem zabawy i aktywnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej dzieci z okolicznych osiedli. Wiek przedszkolny to kluczowy okres dla budowania kompetencji społecznych. W dobie pandemii COVID19 i związanej z nią izolacją dostrzegliśmy jak ważne jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji oraz budowanie więzi społecznych. Nowy, ciekawy i bezpieczny plac zabaw będzie przyciągał rodziny z dziećmi nawet z dalszych osiedli, umożliwiając integrację najmłodszych oraz ich opiekunów

Wniosek nie spełnia wymagań formalnych określonych w Uchwale nr VIII/27/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej.
1. Nie dołączono do wniosku listy poparcia dla projektu podpisanej przez co najmniej 20 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt. Na dołączonej do wniosku liście poparcia zadania widnieje 18 osób zamieszkałych na osiedlu, na terenie którego realizowany był by projekt.