projekt nr 3

3. Bernatka OdNowa - strefa relaksu


Miejsce realizacji

Działka nr26/2 Id działki: 261001_1.0001AR_2.26/2 Obręb 0001 Milica. Działka zlokalizowana przy zalewie „Bernatka”, przy ulicy Paryskiej.

Skrócony opis

Projekt "Bernatka OdNowa - strefa relaksu" zakłada modernizację przestrzeni publicznej wykorzystywanej do rekreacji i aktywnego wypoczynku przez mieszkańców miasta - plaży przy zalewie Bernatka. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: nowa nawierzchnia plaży, pomost pływajacy, nowa infrastruktura plażowa, urządzona zostanie zieleń, a także wykonany zostanie montaż elementów małej architektury.

Opis projektu

Projekt "Bernatka OdNowa - strefa relaksu" zakłada modernizację przestrzeni publicznej wykorzystywanej do rekreacji i aktywnego wypoczynku przez mieszkańców miasta - plaży przy zalewie Bernatka.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja plaży - w tym:  usunięcie obecnej nawierzchni (zakłada się mechaniczne zdjęcie 20 cm warstwy ziemi z terenu przeznaczonego pod nasadzenia, plażę i ścieżki żwirowe), wyznaczenie urządzonego obszaru plaży za pomocą obrzeży betonowych (dla ułatwienia późniejszego utrzymania plaży), wyspanie piasku płukanego na plażę z ręcznym wyrównaniem – warstwa 20 cm – 450 m2 plaży, montaż drewnianego trapu i połączenie go z pływającym pomostem, zakup i ustawienie betonowych leżaków plażowych i montaż nowej przebieralni.

Jako uzupełnienie inwestycji zaplanowano modernizację terenów przyległych: urządzenie ciągów pieszych do plaży i pobliskiego zestawu zabawowego (wysypanie ścieżek kruszywem i klińcem z zagęszczeniem), budowę nowoczesnego miejsca integracyjnego do organizacji ognisk (montaż paleniska, ułożenie kostki betonowej wokół paleniska, montaż ławek okrągłych), montaż innych urządzeń małej architektury (stojak rowerowy), a także urządzenie zieleni (profilowanie miejsc pod nasadzenia z sadzeniem roślin).

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury zlokalizowanej na terenach ogólnodostępnych, zlokalizowanych w atrakcyjnej lokalizacji  (przy zalewie, w pobliżu lasów) - co zapewni dostępność infrastruktury dla szerokiego grona mieszkańców Skarżyska i zapewni efektywne jej wykorzystanie.

Lokalizacja realizacji projektu, będzie doskonałym miejscem do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców: obiekty czynne całodobowo, wstęp wolny - bez ograniczeń.