projekt nr 8

8. Budowa zewnętrznej siłowni plenerowej pod nazwą "Zdrowo na sportowo" przy Zespole Szkół Publicznych nr 4 w Skarżysku - Kamiennej ul. Książęca 149


Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane na działce nr 3001/1. W ewidencji gruntów i budynków: 261001_1.0014.AR_112.3001

Opis projektu

Na terenie szkoły znajdują się obecnie dwa boiska i dwa place zabaw ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Osiedle Książęce. Dzieci młodsze i ich rodzice zamieszkujący tę część miasta mają do dyspozycji dwa place zabaw, natomiast młodzież może korzystać tylko z boisk szkolnych. Dla pełnej realizacji jej wszechstronnego rozwoju fizycznego jak również zaspokojenia wartości prozdrowotnych osób starszych niezbędne jest wybudowanie siłowni plenerowej. Usytuowanie tych obiektów w jednym miejscu z wyżej wymienionymi boiskami pozwoli na stworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwijaniu aktywności fizycznej już od najmłodszych lat. Nie od dziś wiadomo, że aktywność ruchowa sprzyja rozwijaniu sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, młodzieży i osób starszych. Przebywanie zaś dzieci, młodzieży i rodziców w jednym miejscu, które jest ogólnodostępne będzie sprzyjało tworzeniu się atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, poznawania i przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz rozwijania odporności emocjonalnej w różnych sytuacjach oraz pozwoli na prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych gwarantujące zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i dbania o własne zdrowie w różnym wieku. Należy mieć na uwadze, że teren szkoły jest ogólnodostępny przez cały rok dla wszystkich mieszkańców tego osiedla.