projekt nr 6

6. Budowa skweru w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej i Spółdzielczej pod nazwą "Mini skwer w sadzie".


Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane na działce nr 230/2. W ewidencji gruntów i budynków; 261001_1,0011AR_16230/2

Opis projektu

W XXI wieku dotkliwie odczuwalny jest przez lokalną społeczność brak miejsca w celu wspólnego spędzenia wolnego czasu. Na miejscach siedzących gromadzą się osoby szukające wyciszenia, korzystające z uroków natury bądź też udające się na randki i inne spotkania towarzyskie. Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, dotyczących terenów zielonych o funkcjach rekreacyjnych. Dodatkowo zachęci mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła także integracji rodzin wielopokoleniowych. Budowa skweru w byłym sadzie będzie miała dodatkowe atuty dekoracyjne i stworzy niepowtarzalny klimat tego miejsca. Realizacja projektu pozwoli korzystać z uroków tego miejsca przez wszystkich mieszkańców naszego miasta.