projekt nr 2

2. Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja Placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia.


Miejsce realizacji

Działka 111/42

Opis projektu

Kontynuacja modernizacji placu zabaw rozpoczętego w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obecny stan chodników zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z placu. Brak oświetlenia sprzyja patologiom społecznym.