projekt nr 5

5. „Bór bezpiecznie i zdrowo” IV – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie.


Skrócony opis

Nieruchomość położona na os. Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej.  

Opis projektu

„Bór bezpiecznie i zdrowo” IV – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz „Ścieżkę zdrowia” z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi.