projekt nr 4

4. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2


Miejsce realizacji

teren u zbiegu ulic Kochanowskiego i Pułaskiego

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Kochanowskiego i Pułaskiego.
Projekt zakłada uporządkowanie terenu, zamontowanie lamp, ustawienie koszy, kwietników, ławek, wybrukowanie chodników oraz zamontowanie kamer monitoringu.

Opis projektu

Teren niezagospodarowany. Zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne na osiedlu.

Bez uwag