projekt nr 4

4. Wymiana ogrodzenia Rodzinnych Ogródków Działkowych Źródełko Koło "Malinka" w Skarżysku-Kamiennej ul. Brzozowa


Miejsce realizacji

ROD przy ul. Brzozowej

Skrócony opis

Wymiana ogrodzenia Rodzinnych Ogródków Działkowych Źródełko Koło "Malinka" w Skarżysku-Kamiennej ul. Brzozowa

Opis projektu

ROD na ul. Brzozowej powstały w 1982 roku. Od tamtej pory nie były prowadzone jakiekolwiek inwestycje w infrastrukturę ogrodową. Ponoszone przez działkowców składki nie są wystarczające na takie przedsięwzięcie. Ogrodzenie jest skorodowane. Narażone również na akty wandalizmu ze strony osób postronnych.

Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej podejmując w dniu 28 marca 2019 r. uchwałę nr VIII/27/2019 w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej, określiła wzór formularza zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego. Wniosek został złożony na formularzu, który nie jest obowiązujący w związku z wejściem w życie uchwały o której mowa wyżej.