projekt nr 6

6. Milica - wspólna dzielnica. Zagospodarowanie terenu (skweru) pomiędzy budynkami przy ul. Piłsudskiego i Prusa


Miejsce realizacji

działka nr 88 i 87 obręb 10 arkusz 6 Metalowiec

Skrócony opis

Poprawa estetyki osiedla Milica. Uporządkowanie terenów zielonych. Uporządkowanie parkowania samochodów.

Opis projektu

Integracja społeczeństwa

Bez uwag