Szczegóły projektu

Doposażenie placu zabaw oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkole podstawowej nr 9


Opis projektu

Boisko do siatkówki i tenisa nie posiada piłkochwytów przez co nie spełnia podstawowych standardów.
Doposażenie infrastruktury zwiększy aktywność na placu z którego korzystają mieszkańcy.

Opis lokalizacji

ul. Warszawska 54