Szczegóły projektu

Plac zabaw "Skałka" - wykonanie ogrodzenia, nawierzchni poliuretanowej oraz doposażenie w urządzenia


Opis projektu

Istniejący plac zabaw przy ul. Skalnej nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie utrzymania czystości oraz bezpieczeństwa.

Opis lokalizacji

ul. Skalna 13