projekt nr 2

2. Plac zabaw "Skałka" - wykonanie ogrodzenia, nawierzchni poliuretanowej oraz doposażenie w urządzenia


Miejsce realizacji

ul. Skalna 13

Skrócony opis

Projekt zakłada ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1m, montaż urządzeń zabawowych dla najmłodszych (2 szt. bujak na sprężynie), ławek parkowych i kosza na śmieci.

Opis projektu

Istniejący plac zabaw przy ul. Skalnej nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie utrzymania czystości oraz bezpieczeństwa.

Bez uwag