Szczegóły projektu

Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez przebudowę parkingu dla mieszkańców


Opis projektu

Poprawa estetyki osiedla Milica

Opis lokalizacji

działka nr 91 - dziedziniec ograniczony ulicami Piłsudskiego 28, Norwida 12 i Prusa 3 oraz 5