projekt nr 13

13. Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez przebudowę parkingu dla mieszkańców


Miejsce realizacji

działka nr 91 - dziedziniec ograniczony ulicami Piłsudskiego 28, Norwida 12 i Prusa 3 oraz 5

Skrócony opis

Projekt zakłada wycinkę 3 drzew rosnących na terenie planowanego parkingu, wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem oraz posadzenie żywopłotu

Opis projektu

Poprawa estetyki osiedla Milica

Bez uwag