projekt nr 5

5. Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia


Miejsce realizacji

dz. nr 111/42

Skrócony opis

Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia

Opis projektu

Stworzenie bezpiecznego miejsca do wypoczynku