Szczegóły projektu

Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia


Opis projektu

Stworzenie bezpiecznego miejsca do wypoczynku

Opis lokalizacji

dz. nr 111/42