projekt nr 10

10. Budowa skweru w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej pod nazwą "Skwer w sadzie"


Miejsce realizacji

działka nr 230/2

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu polegające na:
- wycince drzew owocowych,
- ułożenie nawierzchni brukowej na chodnikach,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- wykonanie nasadzeń oraz trawnika.

Opis projektu

Poprawa oferty rekreacyjnej

Bez uwag