UWAGA- WAŻNE INFORMACJE!

Piątek, 15 maja 2020

W związku z sytuacją finansową, w jakiej znalazły się polskie samorządy wskutek epidemii koronawirusa i wynikającym z niej, znaczącym spadkiem dochodów miasta, procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w Skarżysku-Kamiennej zostaje wstrzymana.
Oznacza to, że ogłoszony wcześniej harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostaje uchylony i w tym roku nie odbędzie się nabór wniosków od mieszkańców z propozycjami zadań i projektów.
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, jako zwolennik oraz inicjator Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście, deklaruje chęć ponownego uruchomienia w/w procedury po zakończeniu pandemii oraz wyeliminowaniu jej skutków dla budżetu miasta.

Załączniki:

Powrót