Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

„Bór bezpiecznie i zdrowo” VI

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja Placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia.

Szacunkowy koszt: 99 456,91 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Bernatka OdNowa - strefa relaksu

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

"Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci".

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Teren rekreacyjny na działce nr 52/2

Koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia

Szacunkowy koszt: 99 825,68 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Bór bezpiecznie i zdrowo" V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liowy oraz urządzenia towarzysz

Koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka"

Koszt: 100 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

„Bór bezpiecznie i zdrowo” IV – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie.

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44 m x 30 m

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Szacunkowy koszt: 99 962,10 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Chałubińskiego

Szacunkowy koszt: 99 985,52 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Poprzedni projekt
Następny projekt