projekt nr 5

5. Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia


Miejsce realizacji

dz. nr 111/42

Skrócony opis

Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i wykonanie oświetlenia

Opis projektu

Stworzenie bezpiecznego miejsca do wypoczynku

Szacunkowa wartość zadania wg kosztorysu - roboty budowlane 99 825,68zł na pierwszej stronie wniosku inna wartość. Gmina posiada opracowaną dokumentację na przedmiotowym terenie zgodną z założeniami wniosku. Nie ma potrzeby dodawania kosztów wykonania map do celów projektowych i opracowań.