projekt nr 2

2. Aktywne osiedle Książęce. Aktywne osiedle Piłsudskiego.


Opis projektu

1. ul. Książęca w Skarżysku-Kamiennej – dz. Nr 3001/1  obręb 0014 Skarżysko Książęce arkusz 12 (teren SP 4)
2. ul. Orkana dz. Nr ewid. 33/33 obręb 0003 Place arkusz 21