projekt nr 4

4. Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów – stworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej


Opis projektu

Os. Rejów: Dz. Nr 75/3 i 76/3 (skrzyżowanie ulic Jana Kilińskiego i Krakowskiej)