projekt nr 1

1. "Plac zabaw i bezpieczeństwo w SP 1" budowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci i miejsc postojowych na terenie Szkoły podstawowej nr 1


Miejsce realizacji

teren SP 1

Skrócony opis

Zagospodarowanie działki pełniącej funkcję terenu zielonego przed budynkiem SP 1.
Celem projektu jest stworzenie miejsca zabaw dla dzieci i wyposażenie go w urządzenia zabawowe, które będą służyć całej społeczności miasta.

Opis projektu

Zagospodarowanie działki pełniącej funkcję terenu zielonego przed budynkiem SP 1.
Celem projektu jest stworzenie miejsca zabaw dla dzieci i wyposażenie go w urządzenia zabawowe, które będą służyć całej społeczności miasta.

Konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego projektu